ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരളാ അസ്സോസിയേഷൻസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക- പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ മാധവൻ ബി നായർ – അമേരിക്കൻ മലയാളികളും പ്രവാസി ജീവിതവും – ഫേസ്ബുക് ലൈവ് ഇന്റർവ്യൂ ശ്രീമതി പ്രമീള ദേവി.

FOKANA, US പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ മാധവൻ ബി ���ായർ -ക്കൊപ്പം അഭിമുഖത്തിൽ.

ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ക��രള അസ്സോസിയേഷൻസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക- യുടെ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ മാധവൻ ബി നായർ -ക്കൊപ്പം അമേരിക്കൻ മലയാളികളും പ്രവാസി ജീവിതവും എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ സെപ്തംബർ 7-ന്‌ വൈകിട്ട് 7:30 ക്കു ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് വരുന്നു

Posted by Prameela Devi on Monday, September 7, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *